Окръжен съд Варна
 Бързи 
Връзки
Ok
Обществен съвет за строителство на нова Съдебна палата Варна
Начало
В помощ на гражданите
ОКРЪЖЕН СЪД
Състав на съда
Доклади и презентации за дейността на ВОС
Резултати от проверка на Инспектората при ВСС
Указател
Медийна политика на Окръжен съд Варна
История
Вещи лица
Банкови сметки
Съдебни изпълнители
Съдебни преводачи
Съдебни Заседатели
Информация за предстоящи дела
Пресцентър
Обяви за конкурс
Профил на купувача
Помагала за съдебни служители
Примерни съдебни бланки
Такси събирани от съда
Постановени съдебни актове
Актове за 2015
Актове за 2014
Актове за 2013
Актове за 2012
Актове за 2011
Актове за 2010
Вътрешни правила
Декларации на съдебните служители по чл.12 от ЗПКИ
Районни съдилища
Варна
Девня
Провадия
Предложения и сигнали
Сигнали за корупция
 
 885991 
 Начална страница  
 Начало

 

 

English Deuch Espanol Frances Руский
Varna District Court Bezirksgericht Varna Tribunal de Distrito de Varna Le Tribunal de District de Varna Окружной суд Варна

         

              In memoriam

След продължително боледуване ни напусна съдия Ивелин Райков

Почивай в мир, приятелю !

Оставаш в сърцата и в душите ни !

Изразяваме дълбоко съчувствие и съболезнования към семейството и близките на Ивелин Райков !

           Колектива на Окръжен съд Варна

 

 

“IUS EST ARS BONI ET AEQUI” 

„Правото е изкуство за доброто и справедливото"  

"Правната наука е познание за божествените и човешките неща, знание за справедливото и несправедливото. Да познаваш законите не е да владееш думите им, а тяхната сила и власт." 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentation of the Varna District Court 
Апелативен съд 
Варна
Прокуратура на Република България 
Контактна информация
Адвокатска колегия 
Адвокатска колегия Варна
Частни съдебни изпълнители 
Камара на частните съдебни изпълнители
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси от lex.bg
Синдици (списък) 
Списък със синдици от lex.bg
План за развитие на ВОС 
Стратегически план за развитието на ВОС 2011 - 2013
Закон за правната помощ 
Гаранции за достъп до правосъдие
Анкета 
Допитване до граждани и адвокати
Безплатни телефонни и on-line консултации за потребители на застрахователни услуги 
НАЗЗ
Юридическа енциклопедия http://www.juen.bg/ 
http://www.juen.bg/
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Варна 9000, пл. "Независимост" № 2; тел. (052) 622 062; факс (052) 617 953  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР